DẠY HỌC PHUN XĂM, PHUN THÊU THẨM MỸ

Enter your keyword

Khóa đào tạo spa toàn diện

DẠY HỌC PHUN XĂM, PHUN THÊU THẨM MỸ

Bài 1 : DỤNG CỤ CẦN THIẾT KHI PHUN THÊU CHÂN MÀY

Bài 2 : CÁCH LỰA CHỌN, BẢO QUẢN MẤY PHUN MÀU

Bài 3 : CÁCH LẮP RÁP MẤY PHUN XĂM

Bài 4 : NHỮNG YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI PHUN MÀU THẨM MỸ

Bài 5 : CÁC HÌNH DẶNG KHUÔN MẶT

Bài 6 : CÁC HÌNH DẠNG CHÂN MÀY

Bài 7 : QUY TRÌNH TIẾN HÀNH PHUN MÀU THẨM MỸ

Bài 8 : KỸ THUẬT PHUN CHÂN MÀY

Bài 9 : CÁCH PHA MÀU MỰC CHO CHÂN MÀY

Bài 10 : KỸ THUẬT XÓA CHÂN MÀY

Bài 11 : NHỮNG LỖI KỸ THUẬT THƯỜNG GẶP KHI PHUN THÊU CHÂN MÀY

Bài 12 : THÊU CHÂN MÀY